Redoviti godišnji sastanak CILAP projekta - FGU

Novosti pregled

Redoviti godišnji sastanak CILAP projekta

11.12.2019 15:14

Redoviti godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i vođa komponenti – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a je održan na Jahorini od 10. do 11.12.2019. godine.

Sastanak je vodila gđa Andja Zimić, ravnateljica CILAP projekta u suradnji sa koordinatorima implementacije projekta koji su imenovani ispred obje entitetske geodetske uprave. Koordinatori komponenti CILAP projekta su tijekom sastanka predstavili dosadašnje rezultate i ostvarene indikatore za 2019. godinu te planove i indikatore za sljedeću 2020. godinu, kada i započinje implementacija izlazne/završne faze projekta. Kako je godišnji sastanak prilika za definiranje aktivnosti za radni i vremenski plan, obavljene su dodatne konzultacije i dogovori vođa komponenti obiju uprava u vezi sa usuglašavanjem budućih planova.

Redoviti godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i vođa komponenti također služi kao temelj i priprema za izradu godišnjeg izvješća koji će biti predmet razmatranja na Upravnom odboru koji će se održati početkom 2020. godine.

Svi sudionici su izrazili zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i zajedničkim radom te očekuju slične i još bolje rezultate u nastavku provedbe CILAP projekta kroz izlaznu/završnu fazu.

Natrag