Radionica “Upravljanje konfliktima“ - FGU

Novosti pregled

Radionica “Upravljanje konfliktima“

05.05.2015 12:39

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Neumu je u razdoblju od 3. do 5. 5. 2015. godine održana radionica “Upravljanje konfliktima”.

Radionica je predstavljala nastavak rada s rukovoditeljima obje geodetske uprave, a u vezi s politikama rukovođenja.

Osim gđe Marie Lyxell Stalnacke, ravnateljice HR odjela u Lantmäterietu, na radionici je u svojstvu predavača sudjelovala i gđa Elisabet Lewis, koja u istom odjelu ima nekoliko godina iskustva u upravljanju konfliktima.

Upravljanje konfliktima je proces planiranja izbjegavanja konflikta, kada za to postoji mogućnost, te način razrješavanja konflikta na učinkovit i brz način, kada se isti desi. U tu su svrhu obrađene sljedeće teme:

  • Različite vrste dijaloga – uvjeti za kreiranje učinkovitog dijaloga
  • Bitno poznavanje stvari vezanih za “konflikte” i “upravljanje konfliktima”
  • Razlike između “natjecanja” i “konflikta”
  • Česti uzroci konflikta, vrste i alati za sprečavanje konstruktivnim pristupom
  • Konflikti među pojedincima
  • Konflikti među skupinama ljudi
  • Konflikti unutar skupine ljudi
  • Upravljačke procedure i vještine.

Na radionici su predstavljeni načini za prepoznavanje i rješavanje konflikta među ljudima, kako konflikt ne bi postao dovoljno ozbiljan da onemogući suradnju i razvoj. Svi članovi bilo koje organizacije trebaju imati metode rješavanja konflikata te način na koji konflikte mogu svesti na minimum, načine rješavanja problema prouzrokovanih konfliktima, a sve u svrhu da konflikt ne postane ozbiljna prepreka u radu.

Planiranje sljedećih koraka i veza s prošlom radionicom održanom u Mostaru na temu „Strategija ljudskih resursa“ izvršeno je zadnji dan radionice.

U okviru radionice održan je i zajednički sastanak predstavnika entitetskih uprava na kojem se raspravljalo o aktivnostima nastavka CILAP projekta (2016. – 2019.). Definirane su osnove svih aktivnosti, a organizirat će se i posebna radionica (13. i 14. svibanj 2015. ) na kojoj će se, uz pomoć švedskih eksperata, konačno definirati sve aktivnosti za nastavak CILAP projekta.

Natrag