Predstavljanje Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta - FGU

Novosti pregled

Predstavljanje Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta

28.02.2017 10:13

U Sarajevu je 27. veljače 2017. godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove s predstavnicima katastarskih ureda jedinica lokalne samouprave. Tom je prilikom predstavljena Uredba o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta, koju je Vlada FBiH usvojila na 77. redovitoj sjednici 10. studenoga 2016. godine.

Na početku sastanka prisutne je pozdravio ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović te naglasio važnost usvojene Uredbe i usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige, koje se provodi u okviru Projekta registracije nekretnina – RERP. Istaknuo je da će se time pomoći jedinicama lokalne samouprave koje imaju tzv. popisni katastar, te da će pojedine općine predstavljati pilot-projekt. Zaposlenici katastarskih ureda lokalne samouprave, njihova ažurnost i odgovornost, ključ su uspjeha u pripremi projekata izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta. Krajnji cilj je potpuno usklađivanje podataka zemljišne knjige i katastra, naglasio je ravnatelj Obradović.

Uredbu o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta predstavio je gosp. Ivan Lesko, ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije. Uredba se temelji na Zakonu o premjeru i katastru nekretnina iz 1984. godine, odnosno na Pravilniku o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta iz 1989. godine, a njome su obuhvaćene sve potrebne definicije i smjernice o izlaganju nekretnina na javni uvid, te procedura vezana za svaku vrstu nekretnine. Procedura izrade baze podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta (BIPKK) je slična proceduri izrade baze podataka katastra nekretnina (BPKN), uz određene dopune propisane Uredbom. Naglasio je također da je najteži dio usuglašavanje BIPKK-a sa stvarnim stanjem i priprema podataka za izlaganje. Prioritet je proglašenje katastra nekretnina u slučajevima uspostave zamjene. Zadaci jedinica lokalne samouprave tijekom 2017. godine su utvrditi stanje dokumentacije, a realizacija projekata tijekom 2018. godine.

Prezentaciju glede obveza jedinica lokalne samouprave o pripremi projekata izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta održao je gosp. Admir Šistek, šef Službe za geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ključ. Prezentacija je obuhvatila sve potrebne korake u procesu izlaganja. Potrebno je imenovati povjerenstvo za izlaganje podataka o nekretninama, za područje jedne ili više općina. Naglasio je kako je najkompleksniji zadatak prikupljanje podataka, izrada zapisnika te sjedinjavanje potrebne dokumentacije. Predstavio je i jedan primjer zapisnika o utvrđivanju stanja dokumentacije, detaljno pojasnio što treba sadržavati, formu i pravila koja je potrebno slijediti.

Nakon prezentacija ostavljeno je vrijeme za diskusiju, pojedini predstavnici jedinica lokalne samouprave su postavljali pitanja te se pokušalo pronaći zajednička rješenja za pojedine probleme.

Natrag