Predstavljanje aplikacije Registra cijena nekretnina općinama Stari Grad, Travnik, Žepče i Bugojno - FGU

Novosti pregled

Predstavljanje aplikacije Registra cijena nekretnina općinama Stari Grad, Travnik, Žepče i Bugojno

28.07.2017 08:38

Tijekom četvrtog tjedna srpnja nastavljene su obuke korisnika registra cijena nekretnina, i to 24. 7. 2017. godine u Općini Stari Grad, Sarajevo, i 26. 7. 2017. godine u Općini Travnik za općine Travnik, Žepče i Bugojno. Sastancima su prisustvovali predstavnici općina, članovi Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina i predstavnici Porezne uprave Federacije BiH.

Nakon predstavljanja aplikacije dogovorene su i sljedeće aktivnosti koje podrazumijevaju početak uspostave registra cijena. Sukladno planu implementacije za 2017. godinu, predviđeno je uključiti 25 općina/gradova, a s obzirom na to da je interes općina/gradova velik, planirano je krenuti s pripremnim radnja uključivanja u implementaciju registra cijena nekretnina i preostale općine u FBiH.

Do sada su lokacije izabrane na način da osiguraju prisutnost svih vrsta podataka i transakcija kako bi se proces unosa podataka odradio što kvalitetnije. Cilj je, prije svega, da se uspostavi standardizirani proces rada registracije prometa nekretnina u FBiH te metodologije procjene vrijednosti nekretnina od strane predstavnika povjerenstava za procjenu vrijednosti nekretnina.

Natrag