Poziv za izjavu interesa - FGU

Novosti pregled

Poziv za izjavu interesa

07.01.2014 17:18
POZIV ZA IZJAVU INTERESA
Konsultantska usluga – selekcija firme

Projektni zadatak: Evaluacija uticaja – sakupljanje i analiza podataka nultog stanja Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine, kroz sub-sidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom, je dobila kredit od Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za pokrivanje troškova Projekta registracije nekretnina, i namjerava da upotrijebi dio kreditnih sredstava za plaćanje ugovora za konsultantske usluge za Projektni zadatak: Evaluaciju uticaja – sakupljanje i analiza podataka nultog stanja.

Natrag