Potpisan Ugovor o doradama informacijskih sustava zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine - FGU

Novosti pregled

Potpisan Ugovor o doradama informacijskih sustava zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine

31.01.2024 10:59

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nedavno je uspješno zaključila proces javne nabave usluga za dorade informacijskih sustava zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj važan korak predstavlja ključni dio šireg projekta koji za cilj ima unaprijediti efikasnost i transparentnost administrativnih procedura vezanih uz nekretnine, a za obavljanje radova je odabrana zajednica ponuditelja koja je izvorno i razvijala informacijske sustave.

Dorade informacijskih sustava odvijati će se u skladu s prethodno razvijenim zajedničkim modelom podataka. Osim toga, u prethodnom periodu su usvojene izmjene i dopune važećih zakonskih akata i to, Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o izmjeri i katastru zemljišta te Zakona o zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove izmjene su provedene kako bi se pristupilo realizaciji preporuka istraživačke studije o izvodljivosti nove sustavne i softverske arhitekture informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH.

Cilj dorada informacijskih sustava i njihove međusobne integracije jest osigurati da građani i poslovna zajednica ne trpe zbog složenosti administrativnih i zakonodavnih procedura, a održavanje usuglašenih podataka će se odvijati uz najvišu razinu transparentnosti i integriteta, minimizirajući troškove sredstava i administrativnih kapaciteta što direktno doprinosi dobrobiti građana i poslovne zajednice. Ovim projektom će se implementirati zakonski omogućene pretpostavke za povećanje integracije u procesu održavanja podataka katastra i zemljišne knjige, s naglaskom na područja i nekretnine koje su već prošle proces usuglašavanja.

Za provedbu ovog projekta osigurana su financijska sredstva putem zajma Svjetske banke što će omogućiti potpunu realizaciju planiranih dorada informacijskog sustava i poboljšanja u području zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Natrag