POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM SA DOBAVLJAČEM GNSS OPREME - FGU

Novosti pregled

POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM SA DOBAVLJAČEM GNSS OPREME

31.08.2022 07:54

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim dobavljačem GNSS opreme. Okvirni sporazum su potpisali ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove gosp. Željko Obradović, te direktor firme GEOKOM d.o.o. Sarajevo, gosp. Mladen Stupar.

Predmet nabave je 17 GNSS prijemnika za lokacije navedene u tablici ispod, gdje će do kraja iduće godine biti instalirani i integrirani u FBIHPOS mrežu permanentnih GNSS stanica prijemnici Leica GR30.

RB

Lokacija

Adresa

Antena

1

Banovići

Alije Dostovića 1 - zgrada do općine

Leica AR25 R4 LEIT

2

Bihać

Bosanska 4 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

3

Bosanski Petrovac

Bosanska 110 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

4

Bosansko Grahovo

Vojislava Ivetića 2 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

5

Bugojno

307 Motorizovane brigade 92 -   zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

6

Čapljina

Trg kralja Tomislava bb - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

7

Konjic

Maršala Tita 62 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

8

Livno

Trg branitelja Livna 1 - zgrada do općine

Leica AR25 R4 LEIT

9

Mostar

Hrvatskih branitelja 2 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

10

Olovo

Branilaca grada bb - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

11

Posušje

Fra Grge Martića 30 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

12

Sanski Most

Banjalučka 3 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

13

Srebrenik

Vareška polja bb- zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

14

Vareš

Zvijezda 34 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

15

Velika Kladuša

Hamdije Pozderca 3 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

16

Zavidovići

Safet bega Bašagića bb- zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

17

Zenica

Trg BiH 6 - zgrada općine

Leica AR25 R4 LEIT

Tablica 1: Lista lokacija za isporuku GNSS prijemnika

Na temelju potpisanog Okvirnog sporazuma ujedno je potpisan i prvi Ugovor za nabavu 15 GNSS prijemnika. Radovi na instalaciji i integraciji trebali bi biti završeni do kraja tekuće godine.

Nakon realizacije predmetne nabave FBIHPOS mreža permanentnih GNSS stanica postaje pouzdanija i jedna od najmodernijih u regiji.

 

Natrag