POSJET PREDSTAVNIKA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU - FGU

Novosti pregled

POSJET PREDSTAVNIKA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

06.02.2019 13:57

Ravnatelj Federalnog zavoda za statistiku doc.dr Emir Kremić, zajedno sa suradnicima je posjetio Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove 6. veljače 2019.godine. Održan je zajednički sastanak sa ravnateljem, gosp. Željkom Obradovićem i pomoćnikom ravnatelja za geoinformatiku, gosp. Nedžadom Pašalićem. Dvije institucije imaju razvijenu kvalitetnu suradnju koja je posebno došla do izražaja prilikom zadnjeg popisa stanovništva u BiH ali i u okviru Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH.

Istaknuta je želja za proširenjem suradnje, a predstavnici Zavoda za statistiku su se posebno interesirali za podatke digitalnog ortofota i adresnog registra, ali i ostalih podataka sa kojima raspolaže Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom ali je naglašena i potreba proširenja iste u interesu izgradnje sustavnog pristupa prikupljanja, obrade i razmjene podataka.

Natrag