POSJET NIZOZEMSKOM KATASTRU - FGU

Novosti pregled

POSJET NIZOZEMSKOM KATASTRU

27.04.2017 12:45

U organizaciji Nizozemskog katastra predstavnici katastarskih i kartografskih agencija jugoistočne Europe su u razdoblju od 23. do 29. travnja 2017. godine boravili u Kraljevini Nizozemskoj u posjetu sektoru zemljišne administracije. Naime, Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske putem projekta MATRA (Maatschappelijke tranformatie – društvena transformacija) želi pomoći sektoru zemljišne administracije zemalja jugoistočne Europe.

Predstavnici katastarskih i kartografskih agencija regije su se kroz prezentacije predstavnika Nizozemskog katastra upoznali, prije svega, s ustrojstvom zemljišnoknjižne i katastarske evidencije u Nizozemskoj, a potom i s ključnim registrima, infrastrukturom prostornih podataka, IT sustavom, financijskim planiranjem i financijskim procesima i uslugama u Nizozemskom katastru.

Također, održana su predavanja o sustavu procjene vrijednosti nekretnina u Nizozemskoj, te su se uspoređivala trenutačna stanja u zemljama regije s nizozemskim sustavima u sektoru zemljišne administracije.

Održan je i poseban sastanak s predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske, na kojem su predstavnici regije detaljnije upoznati s projektom MATRA i njegovom provedbom.

Predstavnici katastarskih i kartografskih agencija jugoistočne Europe su izrazili zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova i Vladi Kraljevine Nizozemske na projektu MATRA i organiziranju posjeta. Dogovoreno je da će predstavnici Nizozemskog katastra posjetiti sve katastarske i kartografske agencije regije s ciljem detaljnijeg upoznavanja s trenutačnim stanjem i prioritetima pomoći svake agencije. Taj će projekt biti prvi korak u uspostavi kvalitetne suradnje Nizozemskog katastra i katastarskih i kartografskih agencija zemalja jugoistočne Europe.

Natrag