Poziv za dostavljanje prijave za poziciju lokalno unajmljenog osoblja za potrebe Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u okviru Norveškog donatorskog projekta - FGU

Novosti pregled

Poziv za dostavljanje prijave za poziciju lokalno unajmljenog osoblja za potrebe Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u okviru Norveškog donatorskog projekta

21.03.2021 22:07

 

Ugovorni organ: Uprava za katastar i kartografiju Kraljevine Norveške

Korisnik projekta: Federalna uprava za geodetske i imovinsko - poslove

Naziv pozicije: Lokalno unajmljeno osoblje na donatorskom projektu – referent za skeniranje dokumentacije

Broj potrebnih izvršilaca: 1 (jedan)

 

Opće informacije:

-Dužina trajanja angažmana: 8 (osam) mjeseci

-Probni rok rada: 30 dana

-Radno vrijeme: 8 sati dnevno (u skladu sa radnim vremenom korisnika projekta), 5 dana sedmično u sjedištu Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove

 

Informacije za prijavu

Zahtijevane kvalifikacije:

-Minimalno SSS (geodetsko ili drugo tehničko usmjerenje je poželjno)

-Poznavanje rada na računaru

-Zainteresirani kandidati dužni su dostaviti pismo zainteresiranosti (motivaciono pismo) i biografiju uz koje je potrebno priložiti i skenirane diplome i druge dokumente kojima dokazuju poznavanje rada na računaru

-Odabrani kandidati će na osnovu dostavljene prijave biti pozvani na usmeni intervju na osnovu kojeg će biti izvršen finalni odabir kandidata

 

Prijave na ovaj poziv se dostavljaju elektronski te moraju biti dostavljene najkasnije do 05.04.2021. godine na email adresu uprava@fgu.com.ba.

Očekivani početak angažmana je 15.04.2021. godine.

Natrag