Općinski sud u Sarajevu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Sarajevo XIII, Sarajevo IX, Vogošća (Općina Vogošća), Uglješići, Bioča i Ljubnići - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Sarajevu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Sarajevo XIII, Sarajevo IX, Vogošća (Općina Vogošća), Uglješići, Bioča i Ljubnići

23.11.2018 21:25

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest

Općinski sud u Sarajevu objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za KO Sarajevo XIII, KO Sarajevo IX, KO Vogošća (Općina Vogošća), KO Uglješići, KO Bioča i KO Ljubnići.

Oglas je objavljen:

-              u Dnevnom avazu: 19.11.2018. godine,

-              u Večernjem listu: 19.11.2018. godine,

-              u Službenom glasniku BiH:  20.11.2018. godine (broj:82),

-              u Službenim novinama FBiH: 21.11.2018. godine (broj: 93)

 

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag