Općinski sud u Sanskom Mostu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Dubočani, Hripavci, Humići,Kamičak, Krasulje,Pištanica i Peći - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Sanskom Mostu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Dubočani, Hripavci, Humići,Kamičak, Krasulje,Pištanica i Peći

20.11.2018 15:32

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest

Općinski sud u Sanskom Mostu objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za k.o. Dubočani, Hripavci, Humići,Kamičak, Krasulje,Pištanica i Peći.

Oglas je objavljen:

-              u Dnevnom avazu: 06.11.2018. godine,

-              u Večernjem listu: 06.11.2018. godine,

-              u Službenom glasniku BiH:  13.11.2018. godine (broj:80 ),

-              u Službenim novinama FBiH: 14.11.2018. godine (broj: 91)

 

U nastavku su izvodi iz službenih glasila, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag