Općinski sud u Orašju: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Domaljevac - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Orašju: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Domaljevac

20.11.2018 15:36

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest

Općinski sud u Orašju objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za k.o. Domaljevac.

Oglas je objavljen:

-              u Dnevnom avazu: 07.11.2018. godine,

-              u Večernjem listu: 07.11.2018. godine,

-              u Službenom glasniku BiH:  13.11.2018. godine (broj:80 ),

-              u Službenim novinama FBiH: 14.11.2018. godine (broj: 91)

 

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag