Općinski sud u Mostaru NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KO MILJKOVIĆI, KO PODGORJE, KO POLOG, KO ČULA - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Mostaru NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KO MILJKOVIĆI, KO PODGORJE, KO POLOG, KO ČULA

14.04.2022 00:10

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA

OPĆINSKI SUD U MOSTARU

ZEMLJIŠNO KNJIŽNI URED

Broj: 058-0-Su-624/22

Mostar, 23.03.2022 godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 19/03 i 54/04, Općinski sud u Mostaru

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KO MILJKOVIĆI, KO PODGORJE, KO POLOG, KO ČULA

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u KO Miljkovići, KO Podgorje, KO Polog, KO Čula po novom premjeru (brojevi čestica po katastarskoj evidenciji) da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH i da podnesu dokaze za to nadležnom zemljišno knjižnom uredu. U suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišno knjižnog uloška.

Osobe koje tvrde da polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu gore navedeni rok na lični/osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze koje nisu mogli da pribave u 60 dana. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišno knjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza i dokumentacije koje posjeduje zemljišno knjižni ured Općinskog suda u Mostaru.

Kroz projekat sistematskog ažuriranja katastra izvršen je prenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU katastarskih općina koje su predmetom sistematskog ažuriranja, da provjere prenos prava vlasništva iz KPU u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u iste u gore navedenim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru projekta registracije nekretnina u zemljišno knjižnom uredu provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična/osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Mostaru na adresi Maršala Tita broj 94 svakim radnim danom osim petka od 09:00 do 12:00 sati.

SVIM ZAINTERESOVANIM STRANKAMA SE PREPORUČUJE DA PRIJAVU PRAVA NA NEKRETNINE SA OZNAKAMA PO NOVOM PREMJERU (KATASTARSKI BROJEVI ČESTICA) ŠALJU POŠTANSKIM PUTEM DA BI SE IZBJEGLE GUŽVE NA ŠALTERU ZK UREDA A IZ RAZLOGA JER JE ZK URED PRIVREMENO SMJEŠTEN NA ADRESI MARŠALA TITA BR.94 (Zgrada Općinskog suda u Mostaru).

            NA KOVERTI KOJA ĆE BITI ADRESIRANA NA OPĆINSKI SUD U MOSTARU ZK URED „ADEMA BUĆA br.20“ OBAVEZNO NAZNAČITI ZA PROJEKAT HARMONIZACIJE KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA.

Obrazac zahtjeva za prijavu prava na nekretnine možete preuzeti sa web stranice Općinskog suda u Mostaru.

               Predsjednik suda

                                             Bajro Avdić

Natrag