Opća skupština EuroGeographicsa 2020. u Bosni i Hercegovini - FGU

Novosti pregled

Opća skupština EuroGeographicsa 2020. u Bosni i Hercegovini

18.08.2017 08:24

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove bit će domaćin godišnje skupštine EuroGeographicsa. Opća skupština EuroGeographicsa – europske asocijacije nacionalnih agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina, nakon Beča (2017.) Praga (2018.) i Londona (2019.), održat će se u Bosni i Hercegovini 2020. godine, potvrđeno je to na sastanku Upravnog odbora u Bruxellesu. Godišnja skupština EuroGeographicsa je prilika da se okupe rukovodstva svih nadležnih europskih kartografskih i katastarskih agencija, kao i predstavnici drugih europskih organizacija koje imaju značajan utjecaj na polju geoinformacija.

EuroGeographics je organizacija čija je svrha ubrzati razvoj infrastrukture prostornih podataka u Europi putem suradnje na području geografskih informacija. Kroz ovu organizaciju članovi razmjenjuju znanja i iskustva te zajednički pronalaze rješenja za razne probleme na polju prostornih podataka. Glavne aktivnosti EuroGeographicsa su usmjerene na zastupanje interesa njegovih članova, prijenos znanja, razvoj kapaciteta, stvaranje i provedbu projekata, te proizvodnju paneuropskih proizvoda temeljenih na skupovima podataka iz nacionalnih agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina. EuroGeographics trenutačno okuplja 63 katastarske i kartografske agencije iz 43 države.

Odluka o održavanju godišnje skupštine u Bosni i Hercegovini 2020. godine, osim toga što je ogromno priznanje, predstavlja i veliku odgovornost za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Biti domaćin jednog ovakvog događaja iziskuje ozbiljne pripreme te se u tom pravcu već vrše određene aktivnosti. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je institucija koja je realizacijom vrlo zahtjevnih projekata te svojim rezultatima prepoznata i izvan granica Bosne i Hercegovine. Osim odlične suradnje sa Svjetskom bankom – kroz provedbu Projekta registracije nekretnina (RERP), uspješno surađuje sa švedskim i norveškim agencijama za mapiranje: kroz CILAP projekt – Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini, te projekt Javne službe za tržište nekretnina i europske integracije. Također ima iskustva i u provedbi regionalnih projekata: INSPIRATION projekt, koji financira Europska komisija, te IMPULS projekt, koji financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA). Provedbom navedenih projekata mnogi mladi stručnjaci su dobili priliku za zaposlenje te stručno usavršavanje i napredak. Stoga je važno istaknuti da Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove trenutačno u svojim kapacitetima zasigurno posjeduje sve potrebne vještine i znanja za organizaciju godišnje skupštine EuroGeographicsa 2020. u Bosni i Hercegovini.

Osim što je organiziranje jednog ovako bitnog događaja priznanje za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ujedno je i jedinstvena prilika za promociju Bosne i Hercegovine i njezinih vrijednosti.

Natrag