Opća skupština Eurogeographicsa 2020. godine u Bosni i Hercegovini - FGU

Novosti pregled

Opća skupština Eurogeographicsa 2020. godine u Bosni i Hercegovini

29.05.2017 12:18

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 2020. godine biti domaćin Opće skupštine Eurogeographicsa – europske asocijacije nacionalnih agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina. Ta je odluka potvrđena na sastanku Upravnog odbora Eurogeographicsa, održanog u svibnju 2017. godine u Bruxellesu. Na sastanku je također odlučeno da će u idućim godinama gradovi domaćini Opće skupštine biti Prag, Češka, za 2018. godinu, te London, Velika Britanija, za 2019. godinu.

Godišnja skupština Eurogeographicsa je prilika da se okupe rukovodstva svih nadležnih europskih kartografskih i katastarskih agencija, kao i predstavnici drugih europskih organizacija koje imaju značajan utjecaj na polju geoinformacija.

Eurogeographics je organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, osnovana 2001. godine, a trenutačno ima preko 60 članova iz više od 45 europskih zemalja. Eurogeographics blisko surađuje s Europskom komisijom i Europskim parlamentom, podržavajući provedbu brojnih inicijativa i projekata.

Odluka da se Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove povjere domaćinstvo i organizacija jednog od najvećih događaja tijekom 2020. godine svakako je veliko priznanje za dugogodišnje aktivno sudjelovanje i praćenje rada Eurogeographicsa.

Natrag