Omogućen grafički pregled katastarskih parcela FBiH u svrhu testiranja - FGU

Novosti pregled

Omogućen grafički pregled katastarskih parcela FBiH u svrhu testiranja

02.04.2014 16:03

Kao što je ranije najavljeno, svim građanima korisnicima web-portala Katastar.ba – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu implementacije jedinstvenog softvera za održavanje katastarskih podataka FBiH omogućen i pregled grafičkih podataka o parcelama.

U svrhu testiranja i eksperimentalnog korištenja omogućena je funkcija KATASTARSKI PLAN, kojom je moguće dobiti položajni prikaz (geometriju) tražene katastarske parcele. Trenutačno se u bazi podataka nalazi preko 1.700.000 parcela za koje je moguće dobiti položajni prikaz. Funkciji se pristupa preko crvene tipke koja se nalazi u koloni naziva Geom. tabele A LIST – PREGLED PARCELA, ukoliko geometrijski podatci za traženu parcelu postoje. Populacija katastarskih baza s geometrijskim podatcima se vrši svakodnevno, kroz održavanje katastarskih podataka, koristeći jedinstveni softver za održavanje – katastar.ba, ali i masovnom sistematskom digitalizacijom financiranom iz različitih proračunskih, donatorskih i kreditnih sredstava. Navedena usluga je još jedna u nizu realiziranih aktivnosti kojom Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove omogućuje građanima, privatnim poduzećima i drugim zainteresiranim stranama jednostavan, efikasan i pristupačan uvid u stanje nekretnina od interesa.

Natrag