ODRŽANE 42 EDUKACIJE SVIH AKTERA U SEKTORU ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE FEDERACIJE BIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANE 42 EDUKACIJE SVIH AKTERA U SEKTORU ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE FEDERACIJE BIH

09.05.2017 12:11

Kontinuirana obuka i edukacija svih aktera u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH, u cilju unaprjeđenja kvalitete pružanja usluga zemljišne knjige i katastra, sastavni je dio Projekta registracije nekretnina i doprinosi kvalitetnijoj provedbi razvojnog cilja koji se odnosi na pružanje podrške razvoju održivog sustava registracije nekretnina s usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima.

U razdoblju listopad 2016. – travanj 2017. godine Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu Projekta registracije nekretnina, putem izabrane konzultantske kuće, održala je 42 edukacije.

Planovi osposobljavanja temelje se na identificiranim stvarnim potrebama osoblja zemljišne administracije u Federaciji BiH, koje se koriste kao osnova za odabir prioritetnih sadržaja i tema izobrazbe.

Neke od tema koje su obrađene tijekom ovih seminara su:

- Zakon o stvarnim pravima i Zakon o zemljišnim knjigama iz oblasti prava;

- Uporaba satelitskih snimanja i mjerenja u geodeziji iz oblasti geodezije;

- Geoinformacijski sustavi i infrastruktura prostornih podataka iz oblasti geoinformatike;

- Priprema i upravljanje projektima te strateško upravljanje ljudskim resursima iz oblasti upravljanja projektima;

- Osnovna načela i praktična primjena zakonske regulative u oblasti prostornog planiranja iz oblasti prostornog planiranja;

- Implementacija informacijskih sustava u području zemljišnih knjiga i katastra nekretnina iz oblasti informacijskih sustava.

Sudionici seminara bili su zaposlenici u zemljišnoj administraciji, javni pravobranitelji, odvjetnici, notari, predstavnici banaka.

Ukupan broj sudionika koji su prisustvovali navedenim seminarima je 1274, od čega je 716 pripadnica ženskog i 558 pripadnika muškog spola.

U idućem razdoblju nastavit će se na aktivnostima provođenja obuka i edukacija prema Planu edukacija za 2017. godinu, te će biti održano 17 edukacija za oko 2000 sudionika.

Natrag