ODRŽANA TRIDESETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

31.08.2022 07:42

Dana 30.08.2022. godine održana je trideseta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 30. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 29. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Provedba aktivnosti uspostave IPP-a iz Plana rada za 2022. godinu:
  1. dorade aplikacije Registri IPP,
  2. planirane edukacije sa subjektima IPP i uključivanje subjekata,
 4. Informacija o usvajanju Odluke o izradi ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH od strane Vlade FBiH;
 5. Informacija o podršci za IPP u sklopu novog projekta razvojne saradnje (Švedski donatorski projekt);
 6. Informacija o zahtjevu za pokretanje postupka stvaranja obveza na temelju vanjskog duga za Projekt podrške infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH;
 7. Informacija o radionici u Albaniji vezanoj za IPP u regiji;
 8. Informacija o planiranoj konferenciji Dani IPP u FBiH;
 9. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH intenzivno radila na provedbi aktivnosti usvojenog Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu. Članovima Vijeća predstavljene su aktivnosti vezane za izmjene aplikacije Registara IPP-a u svrhu unapređenja rada korisnika, interoperabilnosti i uspostave zajedničke baze podataka sa Katalogom metapodataka.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, predviđeno je održavanje radionice/radnog sastanka na temu “Uspostavljanje suradnje sa subjektima IPP. Shodno tome su planirane četiri radionice tijekom ove godine vezane za izgradnju kapaciteta iz oblasti infrastrukture prostornih podataka. Glavni cilj radionice je upoznavanje subjekata sa Zakonom o IPP FBiH, kao i njihovo aktivno uključivanje u uspostavu i funkcioniranje IPP FBiH. Tijekom radionice će se prezentirati unos podataka u Registre IPP-a i dati će se smjernice za buduću suradnju sa stručnjacima ispred Koordinacijskog tijela IPP.

Natrag