ODRŽANA TRIDESET PRVA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET PRVA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

19.10.2022 08:20

Dana 18.10.2022. godine održana je trideset prva sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 31. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 30. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Provedba aktivnosti uspostave IPP-a iz Plana rada za 2022. godinu:
  1. dorade aplikacije Registri IPP,
  2. edukacije sa subjektima IPP i uključivanje subjekata,
 4. Izrada ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH:
  1. anketa za subjekte IPP-rezultati,
  2. Analiza početnog stanja- nacrt,
 5. Informacija o planiranoj konferenciji Dani IPP u FBiH;
 6. Informacija o održanoj XIV Regionalna konferenciji o katastru i infrastrukturi prostornih podataka;
 7. Informacija o održanom Kongresu Međunarodne federacije geodeta (International Federation of Surveyors – FIG)
 8. Razno;

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH intenzivno radila na provedbi aktivnosti usvojenog Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu. Članovima Vijeća predstavljene su izvršene aktivnosti vezane za uspostavljanje suradnje i uključivanje subjekata u IPP u prethodnom razdoblju.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održano pet radionica vezanih za izgradnju kapaciteta iz oblasti infrastrukture prostornih podataka. Tijekom radionice je prezentiran unos podataka u Registre IPP-a kao prvi korak uključenja subjekata u IPP. Usuglašeni su i prioriteti te naredni koraci u ostvarivanju suradnje subjekata sa koordinacijskim tijelom IPP FBiH. Na radionice su pozvane 105 institucije od čega je prisustvovalo 95 osoba ispred 69 institucija.

Također, planirano je i održavanje konferencije „Dani IPP” u FBiH 17. i 18.11.2022. godine u Neumu u hotelu „Marea“ a najveći dio sredstava potrebnih za realizaciju događaja osigurat će se iz Projekta registracije nekretnina i plana edukacija za 2022. godinu.

Glavni cilj konferencije je podizanje svijesti subjektima IPP, javnom, privatnom i akademskom sektoru o prednostima IPP-a i korištenja vrlo vrijednih skupova prostornih podataka. Predviđeno je međunarodno sudjelovanje predstavnika iz Kraljevine Švedske, Nizozemske, Hrvatske te drugih zemalja iz regije Zapadnog Balkana.

Natrag