ODRŽANA TRIDESET DRUGA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET DRUGA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

18.11.2022 20:59

Dana 17.11.2022. godine je održana trideset druga sjednica Vijeća IPP FBiH u okviru konferencije “3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine”. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 32. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 31. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Informacija o potrebi imenovanja novog člana Vijeća IPP FBiH ispred Federalnog ministarstva pravde;
  4. Provedba aktivnosti uspostave IPP-a iz Plana rada za 2022. godinu:

4.1.    Informacija o unosu podataka u Registre IPP od strane subjekata, 

4.2.    Informacija o izradi definicija i opisa tema prostornih podataka IPP-a,

4.3.    Informacija o izvršenim aktivnostima edukacije vezanih za infrastrukturu prostornih podataka u 2022. godini;

  1. Informacija o izradi ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH: Nacrt Analize početnog stanja;
  2. Informacija o tekućoj konferenciji Dani IPP u FBiH;
  3. Razno;

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH intenzivno radila na provedbi aktivnosti usvojenog Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu. Članovima Vijeća su predstavljene izvršene aktivnosti vezane za uspostavljanje suradnje i uključivanje subjekata u IPP u prethodnom periodu, kao i informacije o izradi ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH. Doneseni su i određeni zaključci u vezi sa konferencijom „3. Dani IPP FBiH“.

Članovi Vijeća su bili i aktivni sudionici konferencije “Dani IPP” u FBiH 17 i 18.11.2022. godine u Neumu u hotelu „Marea“, prilikom čega je i održana sjednica Vijeća. Glavni cilj konferencije je podizanje svijesti subjektima IPP, javnom, privatnom i akademskom sektoru o prednostima IPP-a i korištenja vrlo vrijednih skupova prostornih podataka. Konferencija je bila regionalnog i međunarodnog karaktera uz sudjelovanje predstavnika iz Kraljevine Švedske, Nizozemske, Hrvatske te drugih zemalja iz regije Zapadnog Balkana, kao i institucija Federacije BiH.

Natrag