ODRŽANA TRIDESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

22.02.2023 16:55

Dana 22.02.2023. godine održana je trideset četvrta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 34. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 33. sjednice Vijeća IPP FBiH; 
  3. Prezentacija i razmatranje nacrta dokumenta “Strategija IPP FBiH za 2023. – 2027. godine”;
  4. Informacija o usvajanju Izvješća o radu na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu;
  5. Informacija i prijedlog Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu;
  6. Informacija o okvirnom rasporedu održavanja Sjednica Vijeća IPP FBiH za 2023. godinu;
  7. Razno.

Na samom početku sjednice je prezentiran nacrt izrađenog dokumenta „Strategija infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine za period 2023.-2027. godina“. Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove će u suradnji sa Zavodom za programiranje razvoja Federacije BiH, a sukladno Uredbi o izradi strateških dokumenata u FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 74/19) nastaviti proces formalnog razmatranja dokumenta i provede javne konsultacije kako bi o rezultatima istih mogli informirati Vijeće IPP FBiH.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao koordinacijsko tijelo IPP FBiH pripremila i dostavila članovima Vijeća i Plan rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu na razmatranje i konačno usvajanje. Predloženi Plan rada u sklopu kojeg se nalazi i Plan edukacija za 2023. godinu je jednoglasno usvojen od strane Vijeća IPP-a.

Aktivnosti će sukladno ažuriranoj Strategiji biti podijeljene u ciljane aktivnosti koje će voditi ka realizaciji uspostave, održavanja i razvoja IPP FBiH. Shodno tome, tijekom nadolazećeg razdoblja težište uspostave IPP će biti na uključivanju novih subjekata i izvora u IPP, unapređenju postojećih tehnoloških okvira, potenciranju razvoja mrežnih usluga na postojećim skupovima prostornih podataka. Neophodno je raditi i na podršci procesa razvoja podzakonskog okvira, izradom sporazuma o suradnji/korištenju podataka sa subjektima IPP te provedbenih pravila.

Tijekom 2023. godine je planirano održavanje najmanje 6 sjednica kako bi se ispratile navedene aktivnosti.

Natrag