ODRŽANA RADIONICA ZA SLUŽBENIKE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH UREDA U NEUMU - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA ZA SLUŽBENIKE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH UREDA U NEUMU

24.10.2022 09:02

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu Plana edukacija za 2022. godinu organizirala dvodnevnu radionicu za rukovoditelje zemljišnoknjižnih ureda i zemljišnoknjižne referente iz općinskih sudova sa područja Federacije Bosne i Hercegovine koji sudjeluju u aktivnostima Projekta registracije nekretnina – Dodatno financiranje.

Radionica je održana u Neumu 20. i 21. listopada 2022. godine.

Prvog dana radionice su prezentirane posljednje dopune Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o izmjeri i katastru zemljišta.

U nastavku radionice su razmijenjena iskustava i praksa u postupanjima u predmetima zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina, s posebnim osvrtom na nekretnine koje su u zemljišnoj knjizi upisane kao neki oblik državnog vlasništva, a utvrđeno je da se radi o građevinskom, poljoprivrednom ili šumskom zemljištu.

Drugi dan radionice je održana prezentacija na temu „Mapiranje ranjivih skupina i socijalni monitoring u okviru Projekta registracije nekretnina – dodatno financiranje“.

Analizirane su i dosadašnje drugostupanjske odluke u predmetima zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige na podacima nove katastarske izmjere, nakon čega je uslijedila konstruktivna rasprava.

Natrag