Održana radionica u vezi s potkomponentom 5.1. „Razvoj adresnog registra“ - FGU

Novosti pregled

Održana radionica u vezi s potkomponentom 5.1. „Razvoj adresnog registra“

07.04.2014 15:54

Radionica je održana u Banjaluci u razdoblju od 1. do 3. travnja 2014. godine, a realizirana je u sklopu komponente 5 “Unapređenje poslovnih procesa zemljišne administracije”, odnosno u sklopu potkomponente „Izrada adresnog registra“.

Cilj radionice je bio priprema za Seminar o adresnom registru i plan sljedećih aktivnosti koje treba provesti u sklopu Operativnog plana za 2014. godinu.
Članovi radne skupine su nakon održanog seminara pokazali veliku motiviranost i spremnost da se posvete aktivnostima koje je potrebno provesti u sklopu te potkomponente. U tom smislu, definiran je nastavak aktivnosti koje treba provesti do kraja 2014. godine. Također se razgovaralo o uspješnom početku realizacije pilot-projekta u općini Čitluk te studijskom putovanju u Švedsku. U cilju realizacije studijskog putovanja radna skupina je stručnjacima iz Švedske dala svoje prijedloge tema od velike važnosti za provedbu prve faze pilot-projekta.

Natrag