ODRŽANA RADIONICA U SKLOPU PRVE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA: ZAŠTITA OKOLIŠA - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA U SKLOPU PRVE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA: ZAŠTITA OKOLIŠA

16.11.2017 13:21

U okviru radne skupine za zaštitu okoliša, komponente 1 CILAP projekta, 13. i 14. 11. 2017. godine na Vlašiću je održana radionica na kojoj je Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove predstavljao Tomislav Tomić, dok su Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove predstavljali Nevena Špirić, Davor Đukić, Bojana Babić i Željana Žugić.

 Na radionici je izvršen pregled ostvarenih rezultata za razdoblje 2016. – 2017. godine, ažurirana je monitoring matrica akcijskog plana te je definiran plan za sljedeću godinu.

U svrhu praćenja aktivnosti u vezi sa smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš, obje uprave za geodetske i imovinskopravne poslove definirale su određene indikatore koji se odnose na smanjenu potrošnju goriva, lož-ulja i papira za ispis te na povećanje broja e-servisa i korisnika prostornih podataka, kao i na povećanje broja sporazuma o dijeljenju prostornih podataka s drugim institucijama.

Natrag