ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PRVE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA: LJUDSKI RESURSI I KOMUNIKACIJA - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PRVE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA: LJUDSKI RESURSI I KOMUNIKACIJA

30.03.2017 07:59

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Laktašima je u razdoblju od 27. do 29. ožujka 2017. godine održana radionica u okviru potkomponenti Komunikacija i Ljudski resursi.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäterieta – za oblast ljudskih resursa gđa Anna Hedlund Björk, a za oblast komunikacija gosp. Benny Andersson.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RGU) su prvog dana radionice predstavili izvješća o urađenim zadacima u vezi sa Strategijom komunikacija, Strategijom ljudskih resursa, te Okvirom za politike rukovođenja i Okvirom za politike zaposlenika. Planirani zadaci su izvršeni, a navedene dokumente je nakon usvajanja potpisao ravnatelj FGU, dok je u RGU spremna dokumentacija za njihovo usvajanje.

Nakon podnesenih izvješća obiju uprava stručnjaci iz Lantmäterieta su održali svoje prezentacije, a tema radionice je bila „Efikasna komunikacija“.

Kroz jednostavne korake predstavljena je struktura jednog govora/prezentacije. Osnovno za svaku retoričku strukturu je prikupljanje činjenica i odgovaranje na osnovna pitanja (što, zašto, kada, gdje, kako i tko), zatim kako izgraditi jedan kvalitetan govor (uvod, kako ispričati zadanu priču, koja je svrha, argument, te zaključak). Najvažnije od svega je znati o čemu govorimo i naglasiti važne činjenice koje privlače pažnju primalaca.

Drugog dana radionice naglasak je bio na neverbalnoj komunikaciji/govoru tijela, a svi su sudionici imali svoje vrijeme rezervirano za predstavljanje i kratki govor.

Stručnjaci su kroz predstavljanja promatrali govor tijela te na kraju izlaganja davali svoje komentare/kritike i savjete kako unaprijediti komunikaciju, a ovakav vid žive komunikacije je ujedno i cilj ovih dviju potkomponenti.

Natrag