ODRŽANA PREZENTACIJA DOKUMENTA “STUDIJA POČETNOG STANJA” U OKVIRU IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI NOVE ARHITEKTURE I SOFTVERA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FBiH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA PREZENTACIJA DOKUMENTA “STUDIJA POČETNOG STANJA” U OKVIRU IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI NOVE ARHITEKTURE I SOFTVERA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FBiH

23.11.2021 16:44

Prezentacija dokumenta „Studija početnog stanja“ u okviru izrade Studije izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra Federacije  BiH je održana 23. studenog 2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Dokument je predstavio konsultant prof.dr. Zdravko Galić angažiran u okviru Dodatnog financiranja za projekt registracije nekretnina (RERP AF), a sudjelovali su ministar pravde Federacije BiH gosp. Mato Jozić sa suradnicima i ravnatelj uprave gosp. Željko Obradović sa suradnicima.

Zadatak konsultanta je bio evaluirati različite opcije i predložiti arhitekturu, model podataka i sustava za upravljanje bazom podataka integriranog informacijskog sustava katastra i ZK u Federaciji BiH sve sukladno IKT Strategiji. Informacijski sustavi za katastar i ZK će se promatrati i analizirati sa svih aspekata relevantnih za njihovo funkcioniranje, kao što su zakonski okvir, arhitektura sustava, ljudski potencijali, hardver, softver, podaci kao i njihova međusobna povezanost i razmjena podataka, ne samo interno, nego i sa vanjskim informacijskim sustavima (registar osobnih podataka građana, registar poslovnih subjekata, adresni registar, itd.). Financijski troškovi neophodni za uspostavljanje i održavanje sustava kao i održivost i visoka raspoloživost bi trebali predstavljati važan aspekt za predlaganje buduće arhitekture informacijskog sustava.

Nakon prezentacije je održana i prikladna diskusija među sudionicima, a sastanak je poslužio i za razmatranje drugih tema od zajedničkog interesa Federalnog ministarstva pravde i Federalne geodetske uprave.

Natrag