ODRŽANA PREZENTACIJA DOKUMENTA „STUDIJA IZVODLJIVOSTI NOVE ARHITEKTURE I SOFTVERA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FBIH“ - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA PREZENTACIJA DOKUMENTA „STUDIJA IZVODLJIVOSTI NOVE ARHITEKTURE I SOFTVERA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FBIH“

01.06.2022 21:58

Prezentacija dokumenta “Studija izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra Federacije BiH“ je održana 30.05.2022. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Dokument je predstavio konsultant prof.dr. Zdravko Galić angažiran u okviru Dodatnog financiranja za projekt registracije nekretnina (RERP AF), a sudjelovali su predstavnici Federalnog ministarstva pravde, Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU i Federalne uprave za geodetske imimovinsko-pravne poslove.

Zadatak konsultanta je bio evaluirati različite opcije i predložiti arhitekturu, model podataka i sustava za upravljanje bazom podataka integriranog informacijskog sustava katastra i ZK u Federaciji BiH a sve sukladno IKT Strategiji. Informacijski sustavi za katastar i ZK su promatrani su i analizirani sa svih aspekata relevantnih za njihovo funkcioniranje, kao što su zakonski okvir, arhitektura sustava, ljudski potencijali, hardver, softver, podaci kao i njihova međusobna povezanost i razmjena podataka, ne samo interno, nego i sa vanjskim informacijskim sustavima (registar osobnih podataka građana, registar poslovnih subjekata, adresni registar, itd.). Procijenjeni su financijski troškovi neophodni za uspostavljanje i održavanje sustava kao i održivost i visoka raspoloživost koji bi trebali predstavljati važan aspekt za predlaganje buduće arhitekture informacijskog sustava.

Nakon prezentacije je održana i prikladna diskusija među sudionicima, a sastanak je poslužio i za razmatranje drugih tema od zajedničkog interesa Federalnog ministarstva pravde i Federalne geodetske uprave.

Natrag