ODRŽANA OSMA SJEDNICA VIJEĆA IPP-a FBiH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA OSMA SJEDNICA VIJEĆA IPP-a FBiH

21.11.2017 12:29

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 20. studenoga 2017. godine održana osma sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH. Dnevni red osme sjednice Vijeća je bio:

-          Usvajanje Zapisnika sedme sjednice Vijeća IPP-a FBiH

-          Radna skupina za institucionalna i pravna pitanja

-          Radna skupina za tehničke standarde

-          Registar subjekata IPP-a i Registar izvora prostornih podataka

-          Radna skupina za komunikaciju i izgradnju kapaciteta IPP-a FBiH

-          Tekuća pitanja.

 Sjednici su prisustvovali članovi Vijeća iz nadležnih institucija, sukladno rješenju Vlade FBiH.

 Na početku sjednice predsjednik Vijeća gosp. Željko Obradović je predstavio letak o IPP-u, koji su izradili predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a gosp. Goran Brkić, predsjedatelj Radne skupine za institucionalna i pravna pitanja, je predstavio aktivnosti Radne skupine te radnu verziju zakona o IPP-u u FBiH.

Aktivnosti o dosadašnjem radu Radne skupine za tehničke standarde je predstavio gosp. Nikola Cvjetković, predsjedatelj Radne skupine, a gđa Slobodanka Ključanin je informirala prisutne o prikupljanju podataka za Registar subjekata IPP-a i Registar izvora prostornih podataka.

Vijeće je na sjednici donijelo i Odluku o formiranju Radne skupine za komunikaciju i izgradnju kapaciteta IPP-a FBiH.

 Usvajanje Izvješća o radu IPP-a FBiH planirano je za sljedeću sjednicu Vijeća, koja bi se trebala održati sredinom prosinca 2017. godine.

Natrag