ODRŽANA OSAMNAESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA OSAMNAESTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

17.12.2019 17:57

Osamnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 16.12.2019. godine. Na ovoj sjednici su članovi Vijeća raspravljali o točkama dnevnog reda kako slijedi:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XVII sjednice Vijeća IPP Federacije BiH;
  2. Usvajanje Trogodišnjeg plana rada Vijeća IPP Federacije BiH 2020-2023;
  3. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća IPP Federacije BiH za 2019 godinu;
  4. Razno.

Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća nadležnih institucija, sukladno rješenju Vlade Federacije BiH.

Na početku sjednice je prezentiran Trogodišnji plana rada Vijeća IPP za period 2020-2023 a nakon prezentacije je uslijedila konstruktivna rasprava nakon čega je plan i jednoglasno usvojen.

Vijeće je usvojilo i Izvješće o radu Vijeća IPP Federacije BiH za 2019. godinu a dogovoreno je da usvojene dokumente treba uputiti u daljnju proceduru prema Vladi Federacije BiH.

Natrag