ODRŽANA OPĆA SKUPŠTINA I SEMINAR VIJEĆA EUROPSKIH GEODETA (CLGE) - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA OPĆA SKUPŠTINA I SEMINAR VIJEĆA EUROPSKIH GEODETA (CLGE)

03.10.2017 14:19

U Potsdamu (Njemačka) je u razdoblju od 28. do 30.09. 2017. godine održana Opća skupština Vijeća europskih geodeta (CLGE - The Council of European Geodetic Surveyors) i seminar na temu "Open Data-a chance for the private sector?".

Vijeće europskih geodeta (CLGE) okuplja geodetske institucije i udruženja iz privatnog i javnog sektora iz 41 europske zemlje. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je od 2017. godine primljena kao pridružena članica Vijeća europskih geodeta, što je velika čast i prilika za stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava, kao i promociju aktivnosti i projekata koje realizira Uprava.

Općoj skupštini i seminaru je u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovao pomoćnik ravnatelja za geoinformatiku gosp. Nedžad Pašalić.

Natrag