Održana nacionalna radionica IMPULS projekta na temu «Poslovni model infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH» i sjednica Vijeća IPP FBiH - FGU

Novosti pregled

Održana nacionalna radionica IMPULS projekta na temu «Poslovni model infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH» i sjednica Vijeća IPP FBiH

27.06.2019 08:49

Nacionalna radionica IMPULS projekta na temu „Poslovni model infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ je održana u Sarajevu 25. lipnja 2019. godine.

Na radionici su sudjelovali članovi iz redova Vijeća IPP FBiH, radnih skupina Vijeća IPP FBiH (Radna skupina za institucionalna i pravna pitanja, Radna skupina za tehničke standarde, Radna skupina za komunikaciju i izgradnju kapaciteta i Radna skupina za poslovni model) i subjekata IPP FBiH (Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Federalni hidrometeorološki zavod, Federalni zavod za statistiku i Federalni zavod za geologiju).

Radna skupina za Poslovni model IPP Federacije BiH je pripremila i prezentirala prvi draft Poslovnog modela IPP Federacije BiH, a jednu od uvodnih prezentacija je održao ekspert IMPULS projekta gospodin Lysell Gunnar, voditelj tima za izradu poslovnog modela IPP za Švedsku. Nakon prezentacije prvog drafta Poslovnog modela IPP u FBiH uslijedila je konstruktivna rasprava koja je rezultirala sugestijama da se Poslovni model IPP radi u suradnji s Subjektima IPP, kako bi bio primjenjiv u praksi.

Nakon radionice je održana i sjednica Vijeća IPP FBiH na kojoj su članovi komentirali prvi draft Poslovnog modela, predloživši određenu doradu kako bi bilo jasno koje aktivnosti treba poduzeti ka implementaciji predloženog Poslovnog modela IPP. Također su razmatrani i koraci u izradi novog trogodišnjeg plana rada Vijeća IPP FBiH na temelju planova njegovih radnih skupina.

Natrag