Održana konferencija za tisak o provedbi RERP AF projekta - FGU

Novosti pregled

Održana konferencija za tisak o provedbi RERP AF projekta

10.05.2022 13:39

Konferencija za tisak o provedbi i aktivnostima RERP AF projekta je održana u sjedištu Vlade Fedracije BiH u Sarajevu 10.5.2022. godine. Sudjelovali su federalni ministar pravde gosp. Mato Jozić, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i ravnatelj Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Europu i Centralnu Aziju gosp. Christopher Sheldon.

Konferencija je imala za cilj informirati građane o aktivnostima Projekta, usmjeriti ih prema nadležnim institucijama u kojima se mogu informirati o aktivnostima na usklađivanju katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka, odnosno potaknuti građane da prijave svoja prava na nekretninama u procesu provođenja postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige po podacima nove izmjere. Također, cilj je upoznavanje javnosti sa značajem registracije nekretnina, pravima i obvezama vlasnika da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, te s važnošću vođenja ažurnih evidencija.

Istaknuto je da su podaci već usuglašeni za 305 katastarskih općina, čime dodatnih 11.2% teritorije Federacije BiH raspolaže sa ažurnim i usuglašenim podacima o nekretninama, vlasništvu, ograničenjima i drugim stvarnim pravima na nekretninama što osigurava sigurnost investitorima i stranim ulagačima i unapređuje poslovnu klimu i konkurentnost.

Zahvaljujući aktivnostima sistematskog usuglašavanja podataka između katastra i zemljišne knjige do sada je 1,24 milijuna vlasnika i suvlasnika uknjižilo svoje nekretnine i prava na njima čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupnog gospodarstva.

Aktivnostima na sistematskom usuglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra je došlo do značajnog povećanja broja zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novoj katastarskoj izmjeri u Federaciji BiH tako da je trenutno je 57,8% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano na novoj katastarskoj izmjeri u odnosu na 33,3% koliko je taj omjer iznosio na početku provedbe Projekta.

Za 647.563 predmeta koji su kroz Projekt riješeni sistematskim usuglašavanjem podataka između katastra i zemljišne knjige utrošeno je 6,5 milijuna KM, dok bi za isti broj predmeta po pojedinačnoj uspostavi troškovi postupka troškovi iznosili 518 milijuna KM - uspostavljena je ažurna zemljišna knjiga sa usuglašenim podacima i riješen veliki broj predmeta u kratkom periodu bez stvaranja zaostataka u zemljišnoknjižnim uredima uz uštedu proračunu i građanima u iznosu od više od 511 milijuna KM.

Projektnim aktivnostima se podržava i vektorizacija katastarskih planova, odnosno izrada Baze podataka katastra nekretnina kako bi se unaprijedio rad katastarskih ureda na održavanju izmjere i katastra nekretnina i poboljšao kvalitet usluga korisnicima. Ukupan broj parcela u Federaciji BiH u vektorskom obliku iznosi 4,19 milijuna što predstavlja 76% vektoriziranih parcela u Bazi podataka katastra nekretnina, od čega je kroz Projekt vektorizirano 0,42 milijuna parcela.

Zahvaljujući aktivnostima Projekta, svi zemljišnoknjižni i katastarski podaci u Federaciji BiH su dostupni on-line preko portala www.e-grunt.ba i www.katastar.ba sa prosječnim godišnjim brojem pregleda katastarskih podataka od preko 7 milijuna i prosječnim godišnjim brojem posjeta zemljišnoknjižnom portalu od više od 1,6 milijuna. Za potrebe operativnosti i funkcionalnosti informatičkih sustava u zemljišnoknjižnim i katastarskim uredima vrši se pravovremena isporuka potrebne informatičke opreme središnjim lokacijama i uredima zemljišne administracije.

Usvojeni su strateški dokumenti koji osiguravaju sinergiju aktivnosti i međuinstitucionalne suradnje u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH, poput Zajedničke IKT upravljačke strukture.

U cilju unapređenja pružanja usluga korisnicima katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u potpunosti su renovirane i opremljene uredskim namještajem radne prostorije, prostorije za prijem stranaka i arhiva u 19 katastarskih i devet zemljišnoknjižnih ureda. U suradnji i uz sufinanciranje općina i gradova vrše se i isporuke potrebne geodetske opreme katastarskim uredima.

Aktivnosti Projekta u narednom periodu se nastavljaju kroz usuglašavanje podataka o nekretninama za dodatnih 176 katastarskih općina, od kojih su aktivnosti za 87 katastarskih općina već u tijeku od listopada prošle godine, a za 89 katastarskih općina su izvršene sve pripreme za početak aktivnosti. U tijeku su i izradeStudije izvodivosti novog sustava i softverske arhitekture za zemljišnoknjižni i katastarski informacijski sustav za period 2019 - 2029 godine, Cyber sigurnosne politike i akcijski plansa ciljem definiranja ciljeva i standarda sustava i sigurnosti podataka, a nastavljaju se i aktivnosti na izgradnji kapaciteta institucija kroz sistematsko educiranje uposlenika ureda zemljišne administracije.

Svi akteri su istakli dalju potporu realizaciji budućih aktivnosti projekta „Registracija nekretnina“ prije svega na dobrobit građana. Zajedničkim radom i suradnjom FMP i FGU kao i ostalih institucija i građana u provedbi ovog projekta doprinosi se sigurnosti u pravnom prometu nekretninama, a stranim i domaćim investitorima se omogućava sigurno okruženje za poslovanje, što su i konačni ciljevi.

Istaknuta je i velika zahvalnost Svjetskoj Banci, uredu u Bosni i Hercegovini, na prepoznavanju oblasti zemljišne administracije kao prioritetne za ulaganje i bitne za ekonomski razvoj, kako jedinica lokalne samouprave tako Federacije BiH.

Natrag