Održana konferencija za medije - FGU

Novosti pregled

Održana konferencija za medije

29.09.2015 16:11

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ministarstvo pravde FBiH održali su konferenciju za medije na kojoj su prezentirali rezultate provedbe Projekta registracije nekretnina u FBiH

Nakon potpisivanja Sporazuma o zajedničkoj provedbi aktivnosti na sustavnom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige Bosne i Hercegovine Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i Ministarstvo pravde FBiH realiziraju Projekt registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nadležne institucije u FBiH su u proteklom razdoblju implementirale izuzetno značajne i zahtjevne aktivnosti ovog projekta.

“Projekt registracije nekretnina u FBiH ostvario je napredak u skladu s planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima predviđenim u izvještajnom razdoblju, a sve u korist naših korisnika, prije svega građana”, kazao je ravnatelj FGU Željko Obradović na konferenciji za medije, koja je održana u utorak, 29. 9. 2015. godine, u prostorijama Vlade FBiH.

Tako su aktivnosti usklađivanja podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra u potpunosti završene u sedam katastarskih općina u Gračanici, Posušju i Tešnju, dok je u tijeku realizacija uspostave/zamjene zemljišne knjige u općinskim sudovima Gračanica, Široki Brijeg i Tešanj.

U sedam katastarskih općina u Bugojnu, Goraždu, Gradačcu i Mostaru završava se projekt usklađivanja podataka o nekretninama, dok se u devet katastarskih općina u Velikoj Kladuši, Cazinu, Bihaću i Tomislavgradu provodi treća faza. Natječajni proces za četvrtu fazu završava se u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Orašju, Zenici, Zavidovićima, Maglaju, Kaknju, Čapljini, Sarajevu Centar, Novom Sarajevu i Ilijašu.

„FGU je realizacijom projekta uspostave jedinstvenog softvera za katastar omogućila sjedinjavanje katastarskih podataka FBiH, kao i njihovu online prezentaciju. Svi katastarski podaci, i grafički i alfanumerički, nalaze se u jedinstvenoj bazi podataka, a 70% tih podataka je u digitalnoj formi“, posebno je istaknuo ravnatelj Obradović.

“S krajem ovog tromjesečja 99% zemljišne knjige u FBiH je digitalizirano. Tako je u elektronički vođenoj zemljišnoj knjizi FBiH evidentiran ukupno 1,21 milijun zemljišnoknjižnih uložaka, od čega je 31% zasnovano na novom katastarskom premjeru”, istaknuo je ministar Mato Jozić i dodao da je proces digitalizacije zemljišne knjige još u tijeku u općinskim sudovima Tuzla i Jajce, gdje je za digitalizaciju preostalo još 17.000 zemljišnoknjižnih uložaka.

U okviru aktivnosti na sustavnoj uspostavi/zamjeni zemljišne knjige intenzivno se radilo na rješavanju predmeta koji su tijekom prethodnog tromjesečja zaprimljeni u elektronički vođenu zemljišnu knjigu općinskih sudova u Tešnju, Širokom Brijegu i Gračanici.

“U ovom tromjesečju je u elektronički vođenoj zemljišnoj knjizi u FBiH riješeno više predmeta nego što je tijekom promatranog kvartala zaprimljeno. Rezultat ovih uspješno provedenih aktivnosti je smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta s prethodnih 6% na 5% na razini FBiH”, rekao je ministar Jozić.

Također, aktivnosti na uspostavi/zamjeni zemljišne knjige, koje su započete tijekom Projekta registracije zemljišta, su u potpunosti završene u općinskim sudovima Gradačac, Bugojno i Čapljina, a u općini Zavidovići - Odjel Maglaj je u završnoj fazi. U tijeku je i uspostava/zamjena zemljišne knjige u općinama Travnik iLjubuški.

„U okviru Federalne uprave geodetske i imovinsko-pravne poslove ustrojena je Jedinica za provedbu Projekta i zahvaljujući obučenom i kvalitetnom osoblju sve aktivnosti se realiziraju sukladno zacrtanom planu“, naglasio je rukovoditelj Jedinice Nedžad Pašalić.

Treba napomenuti da je u provedbi projekta posebna pažnja posvećena ranjivim skupinama, odnosno raseljenim osobama, pripadnicima nacionalnih manjina, socijalno ugroženih skupina, te osoba s invaliditetima, kao i njihovoj edukaciji i informiranju vezano za Projekt registracije nekretnina u FBiH.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru Projekta registracije nekretnina, provodit će se bez naplate sudskih pristojbi.

Natrag