Održana konferencija „Land and Gender“ u Albaniji - FGU

Novosti pregled

Održana konferencija „Land and Gender“ u Albaniji

21.05.2014 14:58

U Draču, Albanija, u razdoblju od 12. do 14. 5. 2014. godine, održana je konferencija „Land and Gender“ – zajednički projekt FAO-a i Svjetske banke. Konferencija je nastavak radionice koja je održana u Budvi 2013.godine pod nazivom Greater Than LeaderShip – „Inclusive and Informed Land Administration“ in the Western Balkans.

Cilj programa je unapređenje ravnopravnosti spolova u zemljišnoj administraciji. Iako postoji jasna zakonska zaštita za žene koje su vlasnice zemljišta, običaji često nastavljaju raditi protiv zemljišnih prava žena jer muškarci ne žele registrirati svoje supruge na dio imovine. Tradicija radi protiv interesa mlađe generacije žena, tako što očevi favoriziraju sinove, a ne kćeri, kada se radi o nasljeđivanju imovine.

Tijekom konferencije u Albaniji razne interesne skupine – GTL timovi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije okupili su se kako bi raspravljali o problemu niske razine zastupljenosti žena vlasnica zemljišta.

Prezentirani su rezultati dosadašnjeg rada GTL timova. Prva faza projekta odnosi se na generiranje podataka o vlasništvu po spolu. Na osnovi izvješća utvrđeno je da je postotak žena vlasnica zemljišta nizak na području Zapadnog Balkana pa, samim time, i na području FBiH. Druga faza projekta obuhvaća podizanje javne svijesti kako građana, tako i ključnih institucija, uključujući i visoke vladine dužnosnike, osoblje zemljišnih agencija, notare, općine – kako bi se unaprijedila ravnopravnost spolova u zemljišnoj administraciji i povećao ukupan broj žena vlasnica. U tu svrhu radilo se na usavršavanju komunikacije s ciljem podizanja javne svijesti i mobilizacije građana i institucija.

Razmijenjena su različita iskustva među timovima država u regiji i dane ideje za nastavak reformi, te smjernice kako osigurati potporu ključnih institucija za buduće korake. Također je planiran nastavak suradnje na regionalnoj razini. Ispred GTL tima FBiH konferenciji su prisustvovali predstavnici i predstavnice Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Gender centra FBiH.

Natrag