Održana konferencija „3. dani infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ u Neumu - FGU

Novosti pregled

Održana konferencija „3. dani infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ u Neumu

18.11.2022 11:49

Konferencija "3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacijskog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 16. i 17.11.2022. godine.

Konferencija je predstavljala jedinstvenu priliku za okupljanje svih značajnih sudionika u području infrastrukture prostornih podataka te forum za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju.

Zaključeno je da su na predmetnom polju u prethodnom periodu napravljeni značajni iskoraci kroz aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i organa IPP FBiH, Vijeća IPP FBiH i radnih skupina. Ovaj pozitivni trenutak se može i treba iskoristiti za daljnji razvoj IPP FBiH, jačanje kapaciteta subjekata IPP-a, uspostavu neophodnih servisa i implementaciju provedbenih pravila INSPIRE direktive, odnosno transpoziciju cijele direktive u domaće zakonodavstvo.

Cilj uspostave Infrastrukture Prostornih Podataka je stvoriti preduvjete da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka na svim razinama standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definirane (georeferencirane) omogućuje korisnicima provoditi kompleksne pretrage i analize te povezivanje pojave u prostoru, a ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

Tijekom konferencije usvojeni su i zajednički zaključci:

1.Sudionici konferencije „3. dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ izražavaju zahvalnost koordinacijskom tijelu IPP FBiH za izvrsnu organizaciju i osiguranje relevantnog i stručnog sadržaja konferencije;

2.Sudionici ističu zadovoljstvo zbog kontinuirane organizacije događaja promotivnog i edukativnog sadržaja na polju infrastrukture prostornih podataka a u svrhu jačanja međuinstitucionalne suradnje i razmjene stručnih znanja i informacija.

3.Istaknuta je važnost transparentnosti odnosno točnosti, sigurnosti i pouzdanosti podataka čemu treba stalno težiti a što je i temelj uspješnosti ukupnog gospodarstava jednog društva.

4.Tijekom konferencije sudionici su istakli zavidnu razinu izgradnje formalnog i pravnog okvira za uspostavu IPP FBiH, naglašavajući potrebu kontinuiranog dizanja razine svijesti svih sudionika ovoga procesa te podizanja razine razmjene informacija, transfera znanja i mogućnosti postizanja novih razina aktivnosti pokretanjem višekorisničkih projekata.

5.Istaknut je značaj razvoja i implementacije novih modernih IT sustava za prikupljanje i održavanje prostornih podataka čime se povećava sigurnost podataka te efikasnost i jednostavan pristup.

6.Sudinici ističu zahvalnost međunarodnim donatorskim akterima na dosadašnjoj podršci uspostavi i razvoju Infrastrukture prostornih podataka FBiH, te naglašavaju i daljnju potrebu suradnje sa donatorima i kreditorima u dizajniranju aktivnosti čija je svrha razvijanje infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH.

7.Sudionici ističu potrebu kontinuirane organizacije konferencije „Dani IPP FBiH“ te daju podršku koordinacijskom tijelu u nastojanjima da se ovaj promotivni događaj redovito i tradicionalno organizira svake godine.

Konferenciji „3. dani infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ su prisustvovali predstavnici raznih sektora (upravni i administrativni, javni, privatni, akademski), sa ukupnim brojem od 70 registriranih sudionika.

Natrag