ODRŽANA IZVANREDNA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA ZA 2017. GODINU - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA IZVANREDNA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA ZA 2017. GODINU

10.05.2017 14:01

U Leuvenu, Belgija, je od 8. do 9. 5. 2017. godine održana izvanredna opća skupština EuroGeographicsa. Događaju je ovom prilikom prisustvovalo 72 delegata iz 33 organizacije koje dolaze iz 30 različitih europskih država.

Ovaj vid okupljanja dao je priliku članovima da dobiju uvid u financijske račune asocijacije, da svojim glasovima odluče o novim članovima udruženja i da tijekom dvodnevnog druženja saznaju više o mreži razmjene znanja koju EuroGeographics razvija. Svi članovi su tijekom okupljanja dobili priliku za aktivnu diskusiju i debatu na razne teme, a u fokusu rasprava su prvenstveno bili produkti i usluge koje EuroGeographics putem svojih članova razvija i nudi potencijalnim klijentima, te slučajevi korištenja koji su ovom prilikom i prezentirani od korisnika produkta i usluga.

Sve članove je obradovala informacija da EurogeoGraphics pokreće još jednu mrežu za razmjenu znanja, COPERNICUS KEN, te su odabrani članovi koji će predsjedavati ovom grupom.

Odlukom putem glasovanja, i to jednoglasno, u udruženje EuroGeographics primljene su dvije nove organizacije: Ured za registraciju nekretnina Škotske i Registar nekretnina Malte. Također, jednoglasno su usvojeni konačni financijski računi asocijacije za 2016. godinu te će biti registrirani pri nadležnom trgovačkom sudu u Belgiji.

Izvanrednoj skupštini EuroGeographicsa u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je punopravni član udruženja, prisustvovao je Denis Tabučić – zaposlenik Sektora za geoinformatiku.

Sljedeća redovita godišnja skupština sa sudjelovanjem generalnih direktora svih agencija održat će se u listopadu 2017. godine u Beču (Austrija).

Natrag