ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA

10.02.2022 17:09

Jednodnevna edukacija na temu financijskog upravljanja, kontrole i obveza implementiranja FUK-a je održana u prostorijama Federalne geodetske uprave 9.2.2022. godine. Edukacija je organizirana od strane Agencije za državnu službu FBiH a sudjelovali su rukovodeći državni službenici Uprave te djelatnici Federalnog tužiteljstva BiH i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Tema je bila upoznavanje sa pojmom financijskog upravljanja, kontrole i obveza implementiranja sustava FUK-a te predstavljanje  koraka  implementacije kako bi djelatnici mogli samostalno pristupati izradi dokumentacije za uspostavljanje sustava.

Edukacija je uspješno implementirana a ukazano je na obavljanje aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, a sve u cilju zaštite imovine, obveza i drugih resursa od gubitaka i važnosti blagovremenog financijskog izvještavanja i praćenja rezultata poslovanja.

Natrag