Održana 14. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka - FGU

Novosti pregled

Održana 14. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

22.09.2022 13:07

14. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka je održana u Laškom i Velenju od 20. do 22.9.2022. godine u organizaciji Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Slovenije

Tema ovogodišnje konferencije je bila „Jesmo li spremni za izazove koje nosi budućnost?“ a okupila je predstavnike deset katastarskih egencija regije Zapadnog Balkana, predstavnike geodetskih uprava Švedske, Nizozemske, te Eurogeographicsa, UNGGIM-a, CLGE-a i dr.

Konferenciju su činile dvije sesije sa prezentacijama predstavnika katastarskih i kartografskih agencija regije kao i prezentacijama međunarodnih organizacija i projekata a održano je i niz sastanaka sa predstavnicima donatora i međunarodnih asocijacija.

Posebna je pažnja posvećena implementaciji Memoranduma o razumijevanju i suradnji u području katastra, topografske izmjere i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka potpisanog 2019. godine, a čija je svrha jačanje regionalne suradnje i razmjene informacija te zajednički pristup fondovima Europske unije i drugim financijskim i donatorskim organizacijama.

Na kraju su usvojeni prigodni zaključci a naredna Regionalna konferencija će biti održana 2023. godine u Srbiji u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda.

Na Konferenciji su ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove sudjelovali pomoćnici ravnatelja gosp. Sead Hadžić i gosp. Denis Tabučić.

Natrag