Održan završni sastanak u okviru nadzorne misije Svjetske Banke - FGU

Novosti pregled

Održan završni sastanak u okviru nadzorne misije Svjetske Banke

09.04.2022 09:01

Nakon što su predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovite nadzorne misije Svjetske Banke tijekom 04. i 05.04.2022. godine, u petak 08.04.2022. godine je održan i završni sastanak sa obje entitetske geodetske uprave u BiH.

Istaknuto je opće zadovoljstvo postignutim rezultatima i data potpora predstavnicima geodetskih uprava u daljnjoj realizaciji strateških ciljeva od kojih je usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka prepoznato kao prioritetna aktivnost u Federaciji BiH.

Tijekom završnog sastanka nadzorne misije Svjetske Banke se razgovaralo i sa predstavnicima Razvojne agencije Kraljevine Švedske (Sida) kao i sa predstavnicima Lantmäteriet-a (Švedske uprave za katastar i mapiranje) o mogućnosti organizacije novih projektnih aktivnosti a koje bi kroz različite programe bili podržani od strane Svjetske Banke i donacija Kraljevine Švedske.

Natrag