Održan Webinar ”COVID-19 i tržište nekretnina u UNECE regiji” - FGU

Novosti pregled

Održan Webinar ”COVID-19 i tržište nekretnina u UNECE regiji”

16.04.2021 11:05

UNECE-ova radna skupina za zemljišnu administraciju zajedno sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) organizira niz webinara za stručnjake u zemljišnoj administraciji i upravljanju a sve u svrhu razmjene državnih odgovora, razmjene iskustava i naučenih lekcija vezano za utjecaj pandemije COVID-19 virusa na gospodarstvo i tržište nekretnina u cijelom svijetu.

Webinar na temu „COVID-19 i tržište nekretnina u UNECE regiji“ je održan 15.4.2021. godine u svrhu pregleda nedavnog razvoja i najvažnije pokretačke snage koje podupiru tržište nekretnina; primjeri kako se registri vezani za nekretnine nose s izazovima i održavaju ključne socijalne usluge te kako se privatni sektor bori protiv socijalnih ograničenja i prilagođava nastaloj situaciji.

Sudionici webinara su bili gosp. Carl O. Geving, predstavnik Norveške asocijacije agenata za promet nekretninama, gosp. Lionel Galliez, potpredsjednik Međunarodne unije notara (UINL) za Europu, gđa Jelena Zelić predstavnica Federalne geodetske uprave, i gđa Dragana Svitlica predstavnica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS.

Predstavnica Federacije BiH gđa Jelena Zelić je predstavila procesni model Registra cijena nekretnina, sustave/tehničke platforme/e-usluge, pristup podacima i razmjenu podataka i trendove tržišta nekretnina tijekom pandemije u odnosu na prethodne godine.

Održani webinar je jedan u nizu zajedničkih WPLA - FAO webinara na temu „Zemljišna administracija tijekom pandemije COVID-19“. Zaključci, rezultati i naučene lekcije bit će predstavljeni na dvanaestom zasjedanju UNECE-ove radne skupine za zemljišnu administraciju 31. svibnja i 1. lipnja 2021. godine.

Natrag