ODRŽAN SEMINAR U sarajevu NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“ - FGU

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U sarajevu NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“

04.06.2018 09:57

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH“.

Seminar je održan u Sarajevu 31. svibnja 2018. godine, a namijenjen je rukovoditeljima zemljišnoknjižnih ureda u općinskim sudovima, šefovima katastara i uposlenicima imovinsko pravnih-službi u općinama.

Ovom prilikom su predavači bili prof.dr. Enes Hašić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc.dr. Darja Softić Kadenić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a neke od pokrivenih tema su: zemljišni dug, uknjižba etažnog vlasništva, pravo građenja, te pravni režim i promet nekretninama u vlasništvu osoba javnog prava.

Na seminaru su bili prisutni djelatnici iz Općinskih sudova Žepče, Sarajevo, Goražde, Tešanj i Visoko te djelatnici iz Općina Goražde, Visoko, Breza, Stari Grad, Ilijaš, Zavidovići, Novo Sarajevo, Tešanj, Centar, Kakanj, Trnovo, Ilidža i Vogošća.

Natrag