ODRŽAN SEMINAR U MOSTARU - FGU

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U MOSTARU

16.02.2018 12:03

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ te CILAP projekta, 15. veljače 2018. godine u Hotelu „Mostar“ u Mostaru je održan seminar s ciljem predstavljanja aktualnosti i nadolazećih aktivnosti i izazova u sektoru zemljišne administracije.

Cilj seminara je upoznavanje zainteresiranih sa aktivnostima Projekta registracije nekretnina FBiH financiranim kreditnim sredstvima Svjetske banke i sredstvima donatorskog švedskog projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), koje se provode i na području Hercegovačko-neretvanske županije.

Premijer Hercegovačko-neretvanske županije gosp. Nevenko Herceg je zaželio dobrodošlicu prisutnima te otvorio seminar. Pozdrave su uputili i ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i ravnateljica CILAP projekta gđa Anđa Zimić, uz kratki osvrt na dosadašnje postignute rezultate projekta.

Radni dio seminara je otvorio ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović, predstavivši aktualnosti u radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove, te nadolazeće planirane aktivnosti i trenutačne projekte. Ravnatelj Županijske uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove gosp. Ivan Lesko je predstavio postignute rezultate zemljišne administracije u HNŽ, a gosp. Adelko Krmek je predstavio i prednosti korištenja podataka Geoportala HNŽ.

Koordinatorica radne grupe za uspostavu Adresnog Registra u FBiH gđa. Željka Kolobarić je predstavila trenutno stanje Adresnog registra u FBiH, kao i primjere uspostave u drugim jedinicama lokalne samouprave, a sve o aplikaciji, suradnji, i rezultatima trenutne implementacije Registra cijena nekretnina je predstavila gđa. Jelena Zelić, koordinatorica radne grupe zadužene za uspostavljanje RCN-a u FBiH.

Seminar je završio kratkom raspravom i zaključcima o važnosti provedbe ovih projektnih aktivnosti, kako za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove tako i za jedinice lokalne samouprave u FBiH.

Natrag