Održan seminar na temu “Globalni navigacijski satelitski sustavi“ - FGU

Novosti pregled

Održan seminar na temu “Globalni navigacijski satelitski sustavi“

08.12.2014 12:14

U sklopu IMPULS projekta u razdoblju od 1. do 4. prosinca 2014. godine u Beogradu, Republika Srbija, je održan seminar na temu GNSS - Globalni navigacijski satelitski sustavi, čiji je domaćin bio Republički geodetski zavod Republike Srbije.

 

Ciljevi održavanja seminara su bili:

1. dijeljenje iskustava iz Švedske i Hrvatske u vezi s GNSS CORS mrežama, s fokusom na suradnju sa zainteresiranim stranama u svakoj od zemalja, kao i suradnju s geodetskim upravama u susjednim zemljama;

2. dijeljenje iskustava u regiji, a koja se odnose na polje GNSS-a;

4. sagledavanje potencijalnih mogućnosti suradnje između organizacija u području GNSS-a;

5. identificiranje i dogovor o načinima kojima bi se unaprijedila suradnja između geodetskih uprava koje sudjeluju u provedbi IMPULS projekta;

6. prezentacija i analiza prijedloga Republičkog geodetskog zavoda Srbije o uspostavi regionalnog centra za analizu GNSS opažanja.

 

U ime rukovodstva IMPULS projekta seminaru je prisustvovala te isti moderirala Sanja Zekušić, konzultanti ispred Lantmäterieta su bili Erik Katrin, Lotti Jivall, uz potporu kolega iz Državne geodetske uprave Republike Hrvatske Ivana Malovića te Margarete Premužić. Zaposlenici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Muris Ćeman i Denis Tabučić su ovom prilikom prezentirali rad FBIHPOS mreže permanentnih stanica, tehničke karakteristike te status korištenja.

 

Trodnevni seminar je završen 4. 12. 2014. godine, uz nekoliko zajedničkih zaključaka:

  1. svi sudionici seminara su istaknuli važnost razmjene GNSS podataka u realnom vremenu;
  2. predloženi regionalni centar, za sve sudionike, nije trenutačni prioritet;
  3. svu sudionici priznaju koristi od razmjene znanja i iskustava na polju rukovođenja i održavanja mreža permanentnih stanica;
  4. suradnja na polju analize geodinamičkih područja je označena kao veoma bitna;
  5. većina sudionika je izrazila potrebu za službenim formaliziranjem suradnje na predmetnom polju, a najviše u vidu potpisivanja službenih dokumenata.

Natrag