Održan sastanak - FGU

Novosti pregled

Održan sastanak

31.05.2014 14:07

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i Jedinica za provedbu Projekta registracije nekretnina,u suradnji s nadležnim institucijama u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH, su 28. svibnja 2014. godine u Mostaru organizirali još jedan u nizu radno-konzultativnih sastanaka.

Tema sastanka je bila „Prezentacija planiranih aktivnosti Projekta registracije nekretnina u BiH u razdoblju 2014. – 2018. godine“,a sastanak je održan s predstavnicima općina i općinskih sudova, te predstavnicima županijskih ministarstava pravosuđa i Ministarstva financija Hercegovačko-neretvanske županije.

Skup je otvorio ravnatelj FGU gosp. Željko Obradović, koji je prezentirao aktivnosti koje su definirane Sporazumom o provedbi Projekta registracije nekretnina između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

Nakon toga gosp. EdibMehmedović je detaljnije prezentirao obuhvat Projekta registracije nekretnina i ulogu sudionika u Projektu, a gosp. Ivan Lesko je prezentirao metodologiju i procedure kod usklađivanja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige.

Nakon prezentacija uslijedila je diskusija u kojoj su aktivno razmatrana sva pitanja i prijedlozi sudionika skupa, a koja su se prvenstveno odnosila na samu realizaciju aktivnosti projekta, te zakonsku regulativu koja se odnosi na zemljišnu administraciju. Jedan od zaključaka skupa je bio da se i u idućem razdobljuintenzivno i usko surađuje između svih sudionika u projektu i institucija nadležnih za provedbu projektnih aktivnosti kako bi se zajednički postigli što bolji rezultati.

Natrag