ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ILIDŽA - FGU

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ILIDŽA

21.06.2022 14:38

U prostorijama Federalne geodetske uprave je 21.6.2022. godine održan sastanak predstavnika Uprave, gosp. Željka Obradovića, ravnatelja i gosp. Seada Hadžića, pomoćnika ravnatelja sa gosp. Nerminom Muzurom, načelnikom općine Ilidža, i gosp. Jasminom Voloderom, pomoćnikom načelnika.

Tema razgovora je bila analiza realizacije projekta obnove izmjere na teritoriju općine Ilidža. Naime, sukladno Planu poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2022. godine u općini Ilidža se krenulo sa obnovom izmjere a katastarska općina Vlakovo je izabrana za početak ovoga projekta. Planirano je potpisati novi ugovor tijekom ove godine za dodatne četiri katastarske općine (Hrasnica, Butmir, Blažuj i Osjek) a u konačnici završiti novu izmjeru za čitav teritorij općine Ilidža.

Obnova izmjere podrazumjeva novu izmjeru, katastarsko klasiranje zemljišta, izradu novoga katastarskog operata, izlaganje na javni uvid podataka izmjere i stavljanje u službenu uporabu nove izmjere. Sve aktivnosti će se realizirati zajedničkim sufinanciranjem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Ilidža.

Natrag