ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE GRUDE - FGU

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE GRUDE

23.02.2021 12:28

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 23.2.2021. godine održan sastanak na kojem su sudjelovali ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović sa suradnicima te načelnik općine Grude gosp. Ljubo Grizelj sa suradnicima, uposlenicima Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar.

Na sastanku je bilo govora o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije općine Grude koje realizira Federalna uprava u okviru svojih projekata. Jedna od prioritetnih aktivnosti tekuće godine je, kao i za druge općine Federacije Bosne i Hercegovine, nastavak izlaganja podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje u službenu uporabu. Općina Grude je korisnik projekta Registracija nekretnina u okviru kojeg je završeno usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka za jednu katastarsku općina dok je druga k.o. u pripremi.

Jedna od tema je bila provođenje aktivnosti komasacije za koji su posebno zainteresirani predstavnici općine Grude imajući u vidu da je urađen i sami projekt komasacije.  Također se razgovaralo i o projektima adresnog registra, registra cijena nekretnina te digitalnom arhivu.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i aktivnosti u tekućoj godini.

Natrag