ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BiH - FGU

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BiH

05.05.2021 13:53

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 5.5.2021. godine održan sastanak na kojemu su sudjelovali predstavnici Uprave predvođeni ravnateljem gosp. Željkom Obradovićem i predstavnici Matične sekcije inženjera geodetske struke Inženjerske komore Federacije BiH pri Gospodarskoj komori Federacije BiH predvođeni predsjednikom Matične sekcije geodetske struke gosp. Enesom Jahićem.

Sastanak je održan sa ciljem poboljšanja i unapređenja oblasti vezanih za poslove geodetske struke te razmjene mišljenja u cilju buduće suradnje.

Ovom prilikom se detaljno razgovaralo o donošenju novih propisa iz oblasti geodetske struke a koje su u nadležnosti Federalne uprave, te mogućeg doprinosa Matične sekcije inženjera geodetske struke Gospodarske komore Federacije BiH.

Natrag