ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GORNJI VAKUF-USKOPLJE - FGU

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

14.04.2021 15:56

Sastanak na kojem su sudjelovali ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović sa suradnicima, načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje gosp. Sead Čaušević sa suradnicima, te ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Središnja Bosna gosp. Stipica Oreč je održan 14.4.2021. godine putem elektroničkih komunikacijskih kanala.

Na sastanku je bilo govora o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije općine Gornji Vakuf-Uskoplje i projektima koji se realiziraju na teritoriji općine. Jedna od prioritetnih aktivnosti je nastavak izlaganja podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje u službenu uporabu, koje se odvija i u suradnji sa Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Središnja Bosna.

Aktivnosti na izradi projekta adresnog registra su u finalnoj fazi, a bilo je govora i o projektima registra cijena nekretnina te digitalnom arhivu.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata u narednom periodu.

Natrag