Održan sastanak sa predsjednikom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije - FGU

Novosti pregled

Održan sastanak sa predsjednikom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije

07.05.2022 18:40

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ravnatelja gosp. Željka Obradovića te pomoćnika ravnatelja gosp. Denisa Tabučića i gosp. Seada Hadžića sa Dr.sc. Nevenkom Hercegom, predsjednikom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i gosp. Ivanom Leskom ravnateljem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ, je održan u Mostaru 6.5.2022. godine. Tijekom sastanka je razgovarano o aktuelnim projektima i aktivnostima koje federalna i županijska Uprava zajedno sa jedinicama lokalne samouprave provode na području HNŽ.

Posebno su istaknute aktivnosti projekta usuglašavanja podataka katastra i zemljišnih knjiga u Mostaru sa naglaskom da će realiziranje ovoga Projekta biti od iznimne koristi, kako za građane, tako i za sve potencijalne ulagače na području grada Mostara.

Dijelom projekta čiji početak realizacije započinje s krajem 5. mjeseca tekuće godine planirano je usklađivanje podataka za oko 15 000 parcela i prenos podatakaiz knjige položenih ugovora u zemljišne knjige za oko 25 000 stambenih etažnih jedinica. Projekt usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga uz potporu Svjetske Banke provodi se od 2013. godine a na području HNŽ su kroz njegovu realizaciju postignuti značajni rezultati u većini jedinica lokalne samouprave.

Na sastanku je također razgovarano o kontinuiranom radu i napretku na projektima uspostave adresnog registra, uspostave katastra nekretnina, digitalnog arhiva i katastra komunalnih uređaja.

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije je ovom prilikom istaknuo da je jedan od ključnih preduvjeta za promišljanje ozbiljnog gospodarskog razvitka nekog područja svakako uređena oblast katastarskih i zemljišno knjižnih podataka te da napori koje na tom području zajednički čine županijska i federalna Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove daju dobre i mjerljive rezultate sa ogromnim iskoracima u ovoj oblasti.

Natrag